Accions formatives en curs

Acció

Inici

Final

Durada

Modalitat

Update en fragilitat i complexitat 2018: Sessió 5. Fragilitat i cures pal·liatives 22/11/2018 22/11/2018 4,5 hores Presencial ----
Update en fragilitat i complexitat 2018: Sessió 4. Intervencions de valor a l’hospital 25/10/2018 25/10/2018 4,5 hores Presencial ----
Update en fragilitat i complexitat 2018: Sessió 3. Què és important per a Mi? Noves visions en atenció centrada en la persona 20/06/2018 20/06/2018 4,5 hores Presencial ----
Update en fragilitat i complexitat 2018: Sessió 2. Abordatge de la poli-Medicació i Multi-complexitat 23/05/2018 23/05/2018 4,5 hores Presencial ----
Update en fragilitat i complexitat 2018: Sessió 1. Centralitat d’estat Mental i Mobilitat: actualització en deteriorament cognitiu, demència i activitat física 25/04/2018 25/04/2018 4,5 hores Presencial ----
Update en fragilitat i complexitat 2018: Una mirada als 5 “manaments” de la geriatria i a les transicions assistencials 25/04/2018 22/11/2018 5 sessions de 4,5 hores Presencial ----
Update economicofinancer 13/04/2018 29/06/2018 78 hores Presencial ----
Interpretació de resultats analítics d'infermeria 12/04/2018 11/05/2018 9 hores Online ----
Polítiques en matèria d'igualtat de gènere al món sanitari 11/04/2018 10/05/2018 6 hores Online ----
Formació en protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació (LOPD) 10/04/2018 08/05/2018 8 hores Online ----
Curs de nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials 10/04/2018 12/06/2018 53 hores Online ----
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària 20/03/2018 17/04/2018 3 hores Online ----
Postgrau en gestió clínica avançada. 20/03/2018 29/11/2018 30 ECTS (750 hores) Semipresencial ----
VII Jornada d'innovació en atenció primària: reptes i oportunitats de l'atenció domiciliària 15/03/2018 15/03/2018 5h 15 min Presencial ----
Ús de les xarxes socials per a professionals de la salut 14/03/2018 18/04/2018 20 hores Online ----
Gestió administrativa i facturació de clients públics i privats en sanitat 13/03/2018 17/04/2018 15 hores Online ----
Manipulació d'aliments i seguretat alimentària en l'àmbit sanitari 08/03/2018 29/03/2018 3 hores Online ----
Prevenció de caigudes i lesions associades a pacients ingressats 07/03/2018 28/03/2018 3 hores Online ----
Update en Salut Mental - Sessió 4: Estats d’agitació. Què són? Com s’avaluen? Quines son les tècniques d’abordatge més òptimes. 07/03/2018 07/03/2018 6 hores Presencial ----
Mobilització de pacients amb productes de suport 06/03/2018 27/03/2018 4 hores Online ----
Cures bàsiques per al pacient inestable 01/03/2018 11/04/2018 20 hores Online ----
Atenció al pacient politraumàtic per a infermeria 28/02/2018 10/04/2018 20 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció urgent 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció oncològica 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció ambulatòria especialitzada 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció anestèsica 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció quirúrgica 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció en hospitalització 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció emergent extrahospitalària 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció en hospitalització a domicili 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció domiciliària en atenció primària 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en donació i trasplantament 27/02/2018 20/03/2018 2 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en radiodiagnòstic 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en laboratoris clínics 27/02/2018 20/03/2018 2 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en hemodiàlisi 27/02/2018 20/03/2018 2 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en anatomia patològica 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients en rehabilitació 27/02/2018 20/03/2018 3 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció sociosanitària 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Qualitat i Seguretat dels pacients a l'atenció en salut mental 27/02/2018 20/03/2018 4 hores Online ----
Infeccions nosocomials 22/02/2018 04/04/2018 20 hores Online ----
Atenció centrada en la persona 21/02/2018 04/04/2018 20 hores Online ----
Update en Salut Mental - Sessió 3: Suïcidi: Tabú o realitat 21/02/2018 21/02/2018 6 hores Presencial ----
Ofimàtica 20/02/2018 12/04/2018 Segons itinerari Online ----
Atenció al pacient i qualitat assistencial 14/02/2018 21/03/2018 15 hores Online ----
Introducció a la terminologia sanitària 13/02/2018 20/03/2018 16 hores Online ----
Serveis assistencials en salut mental 08/02/2018 08/03/2018 10 hores Online ----
Serveis assistencials a persones amb dependència 08/02/2018 08/03/2018 12 hores Online ----
Cures auxiliars en geriatria 07/02/2018 14/03/2018 16 hores Online ----
Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies 07/02/2018 14/03/2018 17 hores Online ----
Update en Salut Mental - Sessió 2: Les lleis ajuden en l’atenció en salut mental? 07/02/2018 07/02/2018 6 hores Presencial ----
CODI Ictus 06/02/2018 06/03/2018 2 hores Online ----
CODI IAM 06/02/2018 06/03/2018 2 hores Online ----
CODI Risc Suïcidi 06/02/2018 06/03/2018 2 hores Online ----
Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball (PRL) 06/02/2018 06/03/2018 10 Hores Online ----
Update en Salut Mental - Sessió 1: Com podem millorar l'atenció en salut mental al pacient immigrant? 24/01/2018 24/01/2018 6 hores Presencial ----
Update en Salut Mental - L’atenció de les persones amb problemes de salut mental en entorns assistencials no especialitzats 24/01/2018 07/03/2018 24 hores Presencial ----
Gestió clínica - 9a edició 16/01/2018 06/06/2018 100 hores Online ----
Treball amb pantalles de visualització de dades 15/01/2018 30/07/2018 2 hores Online ----
Formadors ocasionals 15/01/2018 30/07/2018 5 hores Online ----
El Sistema sanitari català 15/01/2018 30/07/2018 3 hores Online ----
Seguretat laboral viària 15/01/2018 30/07/2018 3 hores Online ----
L'ètica professional 15/01/2018 30/07/2018 2 hores Online ----
Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional 15/01/2018 30/07/2018 3 hores Online ----
Entrades per pàgina
Visualitzant pàgina de