Formació a mida

   Què demaneu a la vostra formació? Com voleu que sigui?

Demaneu un, dos, tres desitjos, i UCF us els concedirà: que sigui una formació més innovadora, significativa, útil, transferible, pràctica, eficaç, d'impacte, aplicable, professionalitzadora, creativa, amb resultats.

                                                                                  Desig concedit!                                  

Des d'UCF posem en marxa un servei de formació a mida i de solucions corporatives per tal de donar resposta a les necessitats de cada organització sanitària, sociosanitària i social.

Alguns dels àmbits de treball:

  • Desenvolupament directiu: impulsa a programes vinculats a objectius estratègics; que incideixin en competències directives ("saber fer"); amb eines d'autodiagnòstic directiu; amb suport personalitzat (coaching directiu) i acompanyament grupal(coaching de grup).
  • Desenvolupament d'equips i col·lectius específics: propostes a mida per respondre a necessitats de col·lectius i/o equips de treball; incorporant metodologies semipresencials amb plans d'acció que potenciïn la transferència d'aprenentatges; vinculats al mapa de competències professionals.
  • Formació i desenvolupament: dissenyant sistemes de gestió de formació per competències: planificant itineraris formatius per funció professional; adaptant programes i dissenyant-los adhoc; acreditació i reconeixement de programes; enginyeria de formació.
  • Formació online: personalització d'entorns virtuals; acompanyament a la implantació de Moodle; disseny i elaboració de materials didàctics; suport pedagògic i tecnològic a la conversió de materials en continguts online; formació de tutors i gestors interns de la formació online; dinamització d'entorns virtuals.

Quins són els teus tres desitjos? Diga'ns-ho i treballarem per fer-los realitat...          

Per a més informació: Formació a mida i solucions corporatives.                              

Persones de contacte: Àngels Paredes (pmateu@ucf.cat - 932594381) i Òscar Dalmau (odalmau@ucf.cat - 607839238)