Informació del curs

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

Tipus de curs  Online 
Data de inici  16-05-2018 
Data de finalització  13-06-2018 
Dates 

El curs es durà a termen entre el 16 de maig i el 13 de juny del 2018

 
Durada 4 hores 
Horari  Lliure. 24 h al dia.  
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació 
Programa 

Objectius

 • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades.
 • Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents i, significativament, quines mereixen protecció especial.
 • Identificar què han de fer les organitzacions sanitàries i socials i el seu personal per adequar-se a la normativa de protecció de dades per tal que l’obtenció i el tractament de dades personals siguin adequades.
 • Conèixer quins són els drets dels interessats en la matèria.

Continguts

 • MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES
  1. Protecció de dades i intimitat
  2. Què ha canviat amb el Reglament europeu de protecció de dades?
  3. Dades personals / categories especials de dades
  4. Els implicats en el tractament de dades
  5. Tractaments que queden fora de la regulació de protecció de dades

 • MÒDUL 2. PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE DADES (I)
  a. Tractament lícit
  1. Limitació de la finalitat
  2. Minimització de dades
  3. Exactitud
  4. Limitació de conservació
  5. Integritat i confidencialitat

 • MÒDUL 3. PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE DADES (II)
  1. Dret a la informació: abast
  2. Consentiment per tractar dades
  3. Seguretat de les dades
  4. Circulació de les dades
  5. Deure de secret i confidencialitat

 • MÒDUL 4. DRETS DELS INTERESSATS
  1. Accés
  2. Supressió
  3. Rectificació
  4. Oposició
  5. Portabilitat
  6. Limitació del tractament

 • MÒDUL 5. COM ORGANITZEN ELS CENTRES LA PROTECCIÓ DE DADES?
  1. Responsabilitat proactiva
  2. Privacitat des del disseny
  3. Privacitat per defecte
  4. Bones pràctiques

Lloc 

Online

 
Preu  30 euros
Preu Socis  30 euros - Associats a La Unió o al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Més informació  rcortes@ucf.cat 
 

INSCRIPCIÓ ONLINE