Informació del curs

Atenció al pacient i qualitat assistencial

Tipus de curs  Online 
Data de inici  14-02-2018 
Data de finalització  21-03-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 14 de febrer i el 21 de marc de 2018.

 
Durada 15 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Generals:

 • Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per oferir una atenció personalitzada i de qualitat.
 • Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

Específics:

 • Ser capaç de definir el concepte de qualitat i de descriure la seva utilitat en les organitzacions sanitàries.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes més habituals d'avaluació i millora de la qualitat.
 • Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures centrades en el pacient als diferents professionals.
 • Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 • Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.

 

 Continguts

M1. El sistema sanitari català

 • Els sistemes sanitaris
 • El sistema sanitari espanyol
 • Evolució del sistema sanitari català
 • El sistema sanitari català actual
 • El ciutadà en el sistema sanitari català

M2. La qualitat assistencial

 • Què és la qualitat assistencial?
 • Les dimensions de la qualitat
 • La qualitat assistencial i les bones pràctiques
  • La seguretat de la pràctica assistencial
  • Protocols, guies de pràctica i vies clíniques

M3. Metodologia de la qualitat

 • El cercle de millora contínua
 • Criteris, indicadors i estàndards

M4. L’ètica professional

 • Els valors i l’ètica professional
 • Bioètica. Questions i dilemes

M5. L'atenció sanitària centrada en el pacient

 • Eines per a una atenció personalitzada
 • Les necessitats emocionals de la gent gran
 • El tracte digne i el respecte pels drets de les persones grans
 • L’autonomia en la vellesa
 Lloc 

Online

 
Preu  75 euros
Preu Socis  75 euros - Associats a La Unió o al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Més informació  rcortes@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS