Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Atenció centrada en la persona

Tipus de curs  Online 
Data de inici  26-04-2018 
Data de finalització  07-06-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 26 d'abril i el 7 de juny de 2018. 

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Objectiu general:

 • Promoure el model d'atenció centrada en la persona en l'àmbit de l'atenció a persones amb dependència


Objectius específics:

 • Conèixer els aspectes claus d'una bona atenció centrada en la persona en un centre o servei assistencial
 • Conèixer els conceptes claus, les eines i els instruments facilitadors de la intervenció personalitzada i orientada a la persona.

 Continguts

Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral centrada en la persona

 • Les dues dimensions del Model AICP
 • Les bases del Model AICP
 • Les recomanacions internacionals

Mòdul 2: personalització i autonomia. Les persones i el seus drets

 • El concepte d’autonomia i la seva importància en el Model AICP
 • La necessitat d’assumir riscos
 • Com promoure autonomia
 • Com promoure independència

Mòdul 3: la intervenció psico-social en el marc de l’AICP.

 • La relació d’ajuda des del Model AICP
 • La participació: agents implicats

Mòdul 4: metodologies i eines per a l’aplicació del model AICP

 • El professional de referència
 • La Història de Vida
 • El Pla Personalitzat d’Atenció i Recolzament al Projecte de Vida
 • Els ambients

Mòdul 5: la persona, la familia, els professionals i la comunitat

 • La valoració geriàtrica integral. Tipologia d’usuaris actual
 • La família
 • Les i els professionals
 • La comunitat

 

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS