Informació del curs

Contracte programa sectorial: Cures auxiliars en geriatria

Tipus de curs  Online 
Data de inici  31-05-2017 
Data de finalització  26-07-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 31 de maig i el 26 de juliol de 2017.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Generals:

 - Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

Específics:

 - Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
 - Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
 - Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats del pacient i de les persones dependents.

 Continguts

Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i geriatria
1. La discapacitat i la dependència
2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtriques
3. Foment d'hàbits saludables

Mòdul 2: Rols de l’auxiliar
1. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari
    - Competències de l’auxiliar
    - Mobilització del pacient dependent
    - Deambulació i tipus de marxa
2. El professional auxiliar en l'àmbit residencial
    - Equip professional interdisciplinari
    - Competències de l’auxiliar
3. L'auxiliar i l'atenció familiar
    - Principis bàsics de la comunicació

Mòdul 3: Actuacions davant situacions d’urgència
1. Principis anatomofisiològics
2. Presa de constants
3. Equip interdisciplinar. Intervenció col·laborativa de cures.
4. Primers auxilis
5. Valoració del dolor

 

 

Fulletó formació subvencionada pel Contracte Programa Sectorial

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Lloc 

Unió Consorci Formació
Av. Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos
08023, Barcelona

 
Subvenció  100% subvencionat 
Més informació  mnadal@ucf.cat