Informació del curs

Cures auxiliars en geriatria

Tipus de curs  Online 
Data de inici  07-02-2018 
Data de finalització  14-03-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 7 de febrer i el 13 de març de 2018

 
Durada 16 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Generals:

  • Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

Específics:

  • Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
  • Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
  • Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats del pacient i de les persones dependents.

 Continguts

Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i geriatria
1. La discapacitat i la dependència
2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtriques
3. Foment d'hàbits saludables

Mòdul 2: Rols de l’auxiliar
1. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari
    - Competències de l’auxiliar
    - Mobilització del pacient dependent
    - Deambulació i tipus de marxa
2. El professional auxiliar en l'àmbit residencial
    - Equip professional interdisciplinari
    - Competències de l’auxiliar
3. L'auxiliar i l'atenció familiar
    - Principis bàsics de la comunicació

Mòdul 3: Actuacions davant situacions d’urgència
1. Principis anatomofisiològics
2. Presa de constants
3. Equip interdisciplinar. Intervenció col·laborativa de cures.
4. Primers auxilis
5. Valoració del dolor

 

 

 

Lloc 

Online

 
Preu  80 euros
Preu Socis  80 euros - Associats a La Unió o al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Més informació  rcortes@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS