Informació del curs

Cures auxiliars en geriatria

Tipus de curs  Online 
Data de inici  14-09-2017 
Data de finalització  09-11-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 14 de setembre i el 9 de novembre de 2017.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Generals:

 - Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

Específics:

 - Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
 - Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
 - Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats del pacient i de les persones dependents.

 Continguts

Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i geriatria
1. La discapacitat i la dependència
2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtriques
3. Foment d'hàbits saludables

Mòdul 2: Rols de l’auxiliar
1. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari
    - Competències de l’auxiliar
    - Mobilització del pacient dependent
    - Deambulació i tipus de marxa
2. El professional auxiliar en l'àmbit residencial
    - Equip professional interdisciplinari
    - Competències de l’auxiliar
3. L'auxiliar i l'atenció familiar
    - Principis bàsics de la comunicació

Mòdul 3: Actuacions davant situacions d’urgència
1. Principis anatomofisiològics
2. Presa de constants
3. Equip interdisciplinar. Intervenció col·laborativa de cures.
4. Primers auxilis
5. Valoració del dolor

 

 

Programació formativa online 2017: setembre - desembre

Lloc 

Online

 
Preu  115 euros
Preu Socis  115 euros - Associats a La Unió o al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Més informació  mnadal@ucf.cat