Informació del curs

Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies

Tipus de curs  Online 
Data de inici  20-09-2017 
Data de finalització  15-11-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 20 de setembre i el 15 de novembre de 2017.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

 - Conèixer les diferents tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció.
 - Saber detectar el grau de lesió i el tractament a realitzar en cada cas.

 

 Continguts

Mòdul 1. Tipus de lesions cutànies elementals
1. Estructura i funcions de la pell
2. Tipus de lesions cutànies elementals
3. Lesions associades a la dependència
4. Lesions de les extremitats inferiors

Mòdul 2. Normes de prevenció de les lesions cutànies
1. Factors de risc associats a les lesions cutànies
2. Valoració de la pell i els teixits
3. Valoració del risc
4. Cures preventives de la pell
5. Nutrició
6. Maneig de la pressió

Mòdul 3. Atenció i tractament de les lesions cutànies
1. Valoració de les lesions cutànies
2. Classificació i monitoratge de la lesió cutània
3. Complicacions de les lesions cutànies
4. Tractament de les ferides cròniques
5. El dolor i les lesions cutànies
6. Poblacions especials i úlceres per pressió
    a. Pacient en cures pal·liatives
    b. Pacient pediàtric

 

 

 Programació formativa online 2017: setembre - desembre

 

Lloc 

Onlind

 
Preu  115 euros
Preu Socis  115 euros - Associats a La Unió o al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

INSCRIPCIÓ ONLINE