Informació del curs

Contracte programa sectorial: Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies

Tipus de curs  Online 
Data de inici  31-05-2017 
Data de finalització  26-07-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 31 de maig i el 26 de juliol de 2017.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

 - Conèixer les diferents tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció.
 - Saber detectar el grau de lesió i el tractament a realitzar en cada cas.

 

 Continguts

Mòdul 1. Tipus de lesions cutànies elementals
1. Estructura i funcions de la pell
2. Tipus de lesions cutànies elementals
3. Lesions associades a la dependència
4. Lesions de les extremitats inferiors

Mòdul 2. Normes de prevenció de les lesions cutànies
1. Factors de risc associats a les lesions cutànies
2. Valoració de la pell i els teixits
3. Valoració del risc
4. Cures preventives de la pell
5. Nutrició
6. Maneig de la pressió

Mòdul 3. Atenció i tractament de les lesions cutànies
1. Valoració de les lesions cutànies
2. Classificació i monitoratge de la lesió cutània
3. Complicacions de les lesions cutànies
4. Tractament de les ferides cròniques
5. El dolor i les lesions cutànies
6. Poblacions especials i úlceres per pressió
    a. Pacient en cures pal·liatives
    b. Pacient pediàtric

 

 

Fulletó formació subvencionada pel Contracte Programa Sectorial

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Lloc 

Unió Consorci Formació
Av. Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos
08023, Barcelona

 
Subvenció  100% subvencionat 
Més informació  mnadal@ucf.cat