Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials

Tipus de curs  Online 
Data de inici  23-05-2018 
Data de finalització  04-10-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 23 de maig i el 4 d'octubre de 2018.

 
Durada 50 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

 • Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb responsabilitats en la prevenció de riscos laborals en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals i la promoció de conductes més segures i saludables.

 Continguts

BLOC 1. Introducció a la prevenció

 1. Mòdul 1. Gestió de la prevenció

BLOC 2. Higiene industrial

 1. Mòdul 1. Agents químics
 2. Mòdul 2. Agents físics
 3. Mòdul 3. Agents biològics
 4. Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió ambiental

BLOC 3. Seguretat

 1. Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de treball
 2. Mòdul 2. Plans d’autoprotecció

BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada

 1. Mòdul 1. Ergonomia
 2. Mòdul 2. Psicosociologia aplicada

BLOC 5. Medicina del treball

 1. Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei de prevenció

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS