Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la persona

Tipus de curs  Online 
Data de inici  13-06-2018 
Data de finalització  23-07-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 13 de juny i el 23 de juliol de 2018.

 
Durada 10 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

  • Dissenyar, implementar i avaluar un Pla Individual d'Atenció Integral.
  • Prendre consciència de la importància del la planificació del PIAI.
  • Identificar els problemes i bloquejos en la seva implantació.
  • Conèixer diferents possibilitats de participació del resident i la família.

 Continguts

  • Què és el Pla Individual d'Atenció Integra, i què no és.
  • L'elaboració del PIAI: planificació, disseny i metodologia, execució i avaluació.
  • Pros i contres de la seva utilització. Problemes més freqüents.
  • Els rols professionals en el PIAI i el treball en equip.

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS