Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Experiència del pacient

Tipus de curs  Online 
Data de inici  13-06-2018 
Data de finalització  23-07-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 13 de juny i el 23 de juliol de 2018.

 
Durada 10 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Objectius generals:

 • Sensibilitzar els professionals cap a una visió compartida de la necessitat d’impulsar l’excel·lència en el tracte i tractament cap als clients.
 • Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia visió, el pla estratègic i els valors de l’organització.

Objectius específics:

 • Necessitat d’establir una cultura comuna cap al tracte i al tractament, però que s’iniciï des de la pròpia anàlisis i percepció individual.
 • Treballar i facilitar certes eines i tècniques específiques que permetin desenvolupar habilitats que incideixin en una major qualitat en el tracte i el tractament.
 • Generar una actitud positiva i proactiva, que afavoreixi una major excel·lència en el tracte i el tractament (afavorint la professionalitat, la percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció càlida, personalitzada, humanitzada, etc.).

 Continguts

 

 • Què és excel·lència de tracte i tractament en l’atenció als usuaris?
 • Les nostres actituds i valors personals, imprescindibles per afavorir la nostra excel·lència de tracte, tractament i atenció als usuaris
 • La perspectiva de l'usuari
 • Comunicació eficaç i atenció personalitzada, per generar confiança.
 • L’excel·lència en l’atenció a l'usuari
 • Gestió de conflictes amb els usuaris
 • El treball en equip i la cooperació entre professionals: treballant junts per l'usuari

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS