Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Gestió administrativa sanitària

Tipus de curs  Online 
Data de inici  26-09-2018 
Data de finalització  14-11-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 26 de setembre i el 14 de novembre de 2018.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

 • Actualitzar els coneixements dels administratius sanitaris en una organització hospitalària i d'atenció al client.

 Continguts

MÒDUL 1. La gestió sanitària en general

 1. El sistema sanitari català
 2. CatSalut
 3. Les organitzacions (entitats proveïdores)
 4. Els administratius sanitaris

MÒDUL 2. De què parlem quan parlem de la comunicació?

 1. La comunicació en l’àmbit sanitari: algunes reflexions
 2. Els elements bàsics del procés comunicacional

MÒDUL 3. Les tècniques de comunicació en l’atenció a les persones en l’àmbit de salut

 1. Els estils de comunicació
 2. Les tècniques de comunicació

MÒDUL 4. Els sistemes d’informació

 1. Introducció
 2. Història Clínica Compatida de Catalunya (HC3)
 3. Cat@Salut La Meva Salut
 4. Apps

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat