Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Infeccions nosocomials

Tipus de curs  Online 
Data de inici  26-04-2018 
Data de finalització  07-06-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 26 d'abril i el 7 de juny de 2018.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

 • Sensibilitzar del risc d'infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l'entorn de treball.
 • Dotar l’alumne d'eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.

 Continguts

Introducció a les infeccions nosocomials

 • Què son les infeccions nosocomials?
 • Mecanismes d’adquisició de les IRAS
 • Microorganismes d’especial rellevància

Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials

 • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials
 • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials
 • Mesures de procés a les infeccions nosocomials

Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials

 • La higiene de mans
 • Precaucions estàndards i aïllaments
 • Àrees d'ambient controlat hospitalari
 • Neteja hospitalària

Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials

 • Infeccions per dispositius: bacterièmia associada a catèter (BAC)
 • Infeccions per dispositius: pneumònia associada a la ventilació (PAV)
 • Infeccions per dispositius: infecció urinària associada al sondatge vesical
 • Infeccions de localització quirúrgica (ILQ)
 • Diarrea associada a Clostridium difficile
 • Infeccions per microorganismes multiresistents (MMR)
 • Tuberculosi nosocomial
 • Grip nosocomial

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat 
 

** EN AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS PER AQUEST CURS