Informació del curs

Contracte Programa Sectorial: Infermeria i farmacologia bàsica

Tipus de curs  Online 
Data de inici  27-09-2018 
Data de finalització  05-12-2018 
Dates 

Es durà a terme entre el 27 de setembre i el 5 de desembre de 2018.

 
Durada 30 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia. 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

  • Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d'aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria.

 Continguts

  • Correcta administració de medicaments.
  • Farmacodinàmica i farmacocinètica
  • Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
  • Farmacologia renal.
  • Farmacologia de les alteracions dels lípids.
  • Farmacologia de la coagulació.
  • Farmacologia del dolor.
  • Farmacologia digestiva.
  • Farmacologia respiratòria

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos anteriors. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 

Lloc 

Online

 
Subvenció  Formació subvencionada 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Més informació  mnadal@ucf.cat