Informació del curs

Contracte programa sectorial: Serveis assistencials en salut mental

Tipus de curs  Online 
Data de inici  16-05-2017 
Data de finalització  31-07-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 16 de maig i el 31 de juliol de 2017.

 
Durada 40 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació 
Programa 

 Objectius

 - Inculcar la importància de l'assimilació dels conceptes claus i metodologia en salut mental.
 - Preparar als participants per tractar i cuidar als pacients en les diverses fases o trastorns que puguin sofrir.
 - Aconseguir que el treballador prengui consciència de la importància de la seva funció en la rehabilitació
   psicosocial del malalt.
 - Conèixer quines són les funcions de l'auxiliar de clínica dins el servei de salut mental.
 - Conèixer i comprendre les tècniques necessàries per poder realitzar correctament totes les seves funcions.
 - Conèixer les principals patologies mentals, les seves característiques i com actuar davant de cada pacient.

 

 Continguts

1. Marc conceptual de salut mental i generalitats.
2. Què és la salut mental?
3. Com em relaciono com a professional amb la salut mental?
4. Què és l’estigma i la discriminació?
5. Com funciona el procés terapèutic: Quins efectes té sobre les persones amb un trastorn mental?
6. La relació del procés terapèutic i el Projecte Assistencial.
7. Principals trastorns psíquics.
8. Malalts psicòtics i altres tipus de malalts psiquiàtrics.
9. Normes d'actuació de l'auxiliar en salut mental i toxicologies.
10. Modalitats terapèutiques.
11. Toxicomanies i drogodependències.

 

Fulletó formació subvencionada pel Contracte Programa Sectorial

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Lloc 

Unió Consorci Formació
Av. Esteve Terrades,30
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos
08023 Barcelona

 
Subvenció  100% subvencionat 
Més informació  mnadal@ucf.cat