7a Edició Update directiu 2018

Itinerari d’actualització directiva en l’entorn sanitari, sociosanitari i social

En aquesta 7a edició de l’Update Directiu 2018 presentem nous seminaris que hem dissenyat pensant en donar resposta als reptes i a les inquietuds del moment en el sector i contemplant les diferents dimensions del rol directiu.

A més, hem introduït un nou enfocament que permet configurar itineraris formatius, formats per un conjunt de seminaris orientats al desenvolupament de competències directives específiques i a la transferència dels aprenentages amb un projecte directiu.

Per a més informació pots consultar el següent fullet:

 Update directiu 2018