Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional

accessibilitatUCF en col·laboració amb l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT – grup CST) com a experts, presentem aquesta oferta formativa per tal de formar els professionals de Gestió al Pacient i Atenció al ciutadà, apoderant-los per tal que puguin ajudar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a exercir plenament el seu dret a l’accés als centres assistencials, a la informació i a la participació social. 

Per a més informació pots consultar el següent fullet:

Programa formatiu: atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional