Benvinguts al nou Contracte Programa Sectorial 2018

Des d'UCF presentem 7 nous programes formatius 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:

Atenció centrada en la persona

- Infeccions nosocomials

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials

El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la persona

- Experiència del pacient

Gestió administrativa sanitària

Infermeria i farmacologia bàsica

Es disposa de places limitades per cadascun dels cursos mencionats. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Aquí pots veure la programació completa:  Oferta Subvencionada 2018