Cursos sobre la Nova llei de contractació pública

El passat 9 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Aquesta Llei arriba després d’una llarga tramitació parlamentària i d’haver superat amb escreix el termini de transposició del tercer paquet de directives comunitàries en matèria de contractació pública finalitzat el 18 d’abril de 2016.

Aquest paquet formatiu té la finalitat d’oferir un espai d’actualització i coneixement de què és el que introdueix la nova LCSP i tractar amb profunditat quines són les novetats més destacades que aporta. Aquests són els dos itineraris que presentem:

 Preparació de l’expedient i execució del contracte.

 Aplicació pràctica de la Llei 9/2017 de contractes del sector Públic.