Excel·lència en la comunicació amb el pacient oncològic.

Aspectes psicosocials en el seu procés assistencial.

El càncer és una malaltia amb conseqüències importants a nivell psicosocial. Davant de les diverses situacions amb que es troba el malalt i la seva família és important quetot l’equip sanitari tingui habilitats per a reconèixer i manejar les emocions que es generen en el pacient. 

Amb aquest programa formatiu coneixerem i aprendrem unes estratègies bàsiques que poden ajudar a millorar les diverses situacions que es donen en la pràctica hospitalària. Es combinaran l’exposició teòrica amb el treball de casos pràctics i rol plays que facilitaran la comprensió i l’aprenentatge.

 Excel·lència en la comunicació amb el pacient oncològic. Aspectes psicosocials en el seu procés assistencial