Formació en atenció integral i integrada a persones amb malalties cròniques avançades

Des d’UCF us presentem una oferta formativa de forma conjunta amb la Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-UCC/ICO i la Càtedra de Bioètica Fundació Grifols sobre atenció a persones amb malalties avançades i final de vida i les seves famílies.

Es tracta d’una sèrie de formacions concebudes, amb metodologia pràctica i participativa, per tal de facilitar eines pel desenvolupament de propostes assistencials d’excel·lència a persones en situació de malaltia crònica avançada i final de vida. 

L'objectiu d’aquestes formacions és millorar actituds, habilitats i coneixements dels professionals que treballen dia a dia amb les persones amb malalties cròniques avançades i les seves famílies. 

  Formació en atenció integral i integrada a persones amb malalties cròniques avançades