Formació en Bones Pràctiques Ètiques i Emocionalment Ecològiques a les organitzacions

Les organitzacions del segle XXI caminen cap a un model diferent al tradicional. Els reptes actuals requereixen respostes més creatives i adaptatives i, alhora, més ètiques i sostenibles. Per tant, si volem organitzacions ètiques i emocionalment ecològiques (OEE), cal que les persones i els líders que les conformen també ho siguin.

Per això presentem el programa que forma professionals competents per dissenyar i promoure les Bones pràctiques Ètiques i Emocionalment Ecològiques a les organitzacions.

Aquest ha estat creat conjuntament per UCF, la Fundació Àmbit Ecologia Emocional i la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull.

La sinèrgia entre l'ètica aplicada i el model CAPA (Persones Creatives, Autònomes, Proactives i Afectives) de l'Ecologia Emocional dóna resposta de forma creativa i avantguardista al repte actual de les organitzacions.

Si vols conéixer més i millor sobre aquesta formació i saber com matricular-t'hi, consulta el següent folletó:

 Formació en Bones Pràctiques Ètiques i Emocionalment Ecològiques a les organitzacions