Introducció a l'ètica aplicada en intervenció social i sanitària

1a edició 2018.

La promoció del model d’atenció centrat en la persona genera reflexió i debat en la pràctica quotidiana dels centres residencials i sociosanitaris i per tant, cal sensibilitzar i formar als professionals del sector, en totes aquelles situacions relatives a l’àmbit de l’ètica en l’organització per garantir el respecte, el benestar i la dignitat dels usuaris.

Formació dirigida a professionals de totes les categories (metges, infermers, treballadors socials, auxiliars d’infermeria, gerocultors) de centres sociosanitaris i residències assistides.

 Introducció a l'ètica aplicada en intervenció social i sanitària 2018