L6. De l’educació en salut a la docència: Escola de formadors i docents

La formació interna que es fa als centres és el motor per impulsar noves maneres de fer més eficients i innovadores.

Amb l'objectiu de contribuir a professionalitzar la funció docent dins les entitats, impulsant el desenvolupament de les competències pedagògiques, didàctiques i metodològiques del conjunt de formadors i docents interns, us presentem la nostra oferta formativa.

A continuació podràs accedir al fulletó:

L6. De l'educació en salut a la docència - Escola de formadors i docents interns