Nova oferta de cursos 100% subvencionats pel Contracte Programa Sectorial

Formació subvencionadaDes d'UCF presentem 4 nous programes formatius 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:

Atenció centrada en la persona

Infeccions nosocomials

Atenció al pacient politraumàtic per a infermeria

Cures bàsiques per al pacient

 

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

 Accedeix a la programació formativa