Postgrau en Gestió Clínica Avançada

2a Edició restringida a alumnes que han finalitzat el curs online de Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes.

Es tracta d’un programa que, centrat en el desenvolupament de les competències vinculades a la gestió clínica, ofereix de manera molt actualitzada les eines i recursos necessaris per impulsar canvis i transformacions en la gestió clínica de les nostres organitzacions. El programa permetrà completar la formació rebuda amb dos nous blocs de continguts: Gestió de serveis, àrees i unitats clíniques i Lideratge i gestió d’equips clínics d’alt rendiment.

Dirigit a: professionals que han fet el curs online del Dr. Varela sobre Gestió Clínica.

 Postgrau en Gestió Clínica Avançada