Programa formatiu: atenció infermera a l'infant (2a edició)

Amb la finalitat de facilitar a les infermeres les eines i competències necessàries per fer un abordatge autònom dirigit a la població infantil, que inclou la promoció, la prevenció, les cures i la detecció precoç de possibles alteracions de salut, UCF ofereix la 2a edició del programa formatiu d'Atenció infermera a l'infant

El curs es desenvoluparà en 4 sessions presencials en les que es combinaran l’exposició teòrica amb el treball de casos pràctics i rol plays que facilitaran la comprensió i l’aprenentatge. A més, i de forma opcional, el curs es podrà complementar amb una jornada de pràctiques en el servei de pediatria de l’EAP Can Bou.

Per a més informació pots consultar el fulletó complet:


Programa formatiu: atenció infermera a l'infant