Qualitat i seguretat dels pacients en els diferents àmbits assistencials.

Cursos online avançats en: Qualitat i seguretat dels pacients en els diferents àmbits assistencials.  Pràctiques segures. (QiSP2)

UCF conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut i la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ha creat un nou programa formatiu avançat en Qualitat i Seguretat dels pacients, per incidir en les pràctiques segures en cadascun dels diferents àmbits assistencials.

Aquest programa dóna continuïtat a la formació impulsada en Qualitat i Seguretat dels Pacients l’any 2015 en la que van participar més de 37.000 professionals del conjunt del sector.

Per a més informació pots consultar el següent fulletó:

 Cursos online avançats en qualitat i seguretat dels pacients en els diferents àmbits assistencials. Pràctiques segures. (QiSP2)