Rol i lideratge relacional

Liderar equips en temps de transformació. Itinerari formatiu per a nous Comandaments.

Oferim en obert aquest itinerari formatiu, ja treballat amb èxit amb directius i comandaments de diferents organitzacions de salut i socials, perquè liderar i gestionar persones avui en dia és un exercici complex que requereix reflexionar sobre l’entorn, conèixer les diferents dimensions del lideratge, però també fer un exercici profund d’autoconeixement i autolideratge, i trobar un sentit i un propòsit en allò que es fa.

Dirigit a: Directius i nous comandaments.

 Rol i lideratge relacional