Update economicofinancer

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn economicofinancer de l’àmbit sanitari.

L’àmbit economicofinancer de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un diagnòstic de la situació de l'empresa, així com establir la base per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur per a la planificació i l’execució de noves estratègies. Conscient d’aquesta realitat, UCF ha elaborat i dissenyat, de forma conjunta amb professionals experts del sector, un itinerari formatiu diferenciador i atractiu.

Dirigit a: Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

 

 Update economicofinancer