Qui som?

Unió Consorci Formació és l’ instrument que van posar en marxa de manera conjunta La Unió – Associació  d’Entitats Sanitàries i Socials i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, per donar resposta a les necessitats de formació continua dels professionals i les organitzacions del sector.

Missió

Impulsar i desenvolupar activitats innovadores i d’alt valor afegit en l’àmbit de la formació i la gestió del coneixement per als sectors salut i social, que contribueixin a impulsar l’excel·lència en les organitzacions a partir del desenvolupament dels seus professionals, i esdevenir nexe d’intercanvi i producció de coneixement sobre formació en el sector.

Visió

UCf com a institució de referència en formació i desenvolupament per a les empreses i els professionals del sector de salut i social, amb una oferta especialitzada i professionalitzadora, que fa un ús intensiu de les TIC, i disposa d’un model metodològic orientat a l’aprenentatge i als resultats.

Des d’UCF s’impulsen un seguit de solucions en l’àmbit de la formació i el desenvolupament dels professionals i les organitzacions del sector, com ara:

Formació Continua

Amb un disseny formatiu innovador la oferta de formació continua d’UCF es caracteritza per:

 • El participant és l’eix del procés de formació
 • S’orienta a l’aprenentatge, als resultats pretesos
 • Es desenvolupa amb una metodologia d’aprendre fent
 • Treballa a partir de les competències professionals que es pretenen desenvolupar
 • Promou l’ intercanvi de coneixement i el treball col·laboratiu entre participants
 • Facilita la transferència d’aprenentatges al lloc de treball

Així mateix, aquesta oferta de formació es caracteritza per la incorporació progressiva de l’ús de les TIC, que afavoreix l’accés als programes a professionals que no hi accedien (mitjançant formació online i semi presencial), però que alhora permeten desenvolupar competències digitals absolutament necessàries en la societat en la que estem.

Dins la oferta de formació continua podem trobar des de programes de curta durada, que donen resposta a necessitats molt específiques i concretes, fins a programes de desenvolupament, dissenyats en clau d’acompanyament als professionals per a consolidar-los en la seva funció i que donin resposta als reptes de futur que se li plantegen.

Jornades i congressos

Des d’UCF organitzem o donem suport a la realització de jornades tècniques, workshops, seminaris i altres esdeveniments col·lectius del sector.

Més enllà d’actuar de secretaria acadèmica respecte a les funcions de gestió i coordinació de les inscripcions i servei d’informació, dissenyem, planifiquem, promocionem (en especial amb l’ús de recursos 2.0) i gestionem l’esdeveniment.

Formació a mida

La voluntat d’UCF és esdevenir el partner pedagògic i tecnològic en formació de les entitats sanitàries, sòciosanitaries i socials representades.

En aquest sentit els serveis que desenvolupem per a les entitats incorporen serveis com:

 • Consultoria de projectes
 • Disseny i execució de formació a mida
 • Disseny d’espais virtuals d’aprenentatge
 • Suport pedagògic i producció de materials didàctics
 • Formació de formadors i tutors interns
 • Gestió dels fons de la Fundació Tripartita de l’entitat
 • Disseny i acreditació d’itineraris formatius

Així mateix, i de manera conjunta amb entitats i organitzacions del sector, elaborem de manera conjunta programes formatius online per a la seva comercialització posterior. 

Projectes

La voluntat d’UCF és la d’impulsar projectes i iniciatives que potenciïn la innovació tecnològica i metodològica del sector, i que permetin enriquir el coneixement sobre formació, desenvolupament i ús de les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge.

Projectes actuals en marxa:

Ús d'iPad en processos formatius - De manera conjunta amb el Laboratori de Mitjans Interactius de la Facultat de Pedagogia de la UB, i finançat per La Caixa, UCF està col·laborant en un projecte que ha de permetre l’estudi sobre les potencialitats d’utilització del dispositiu iPad en formació. UCF participa en aquesta experiència en la utilització de l’iPad per a dos col·lectius pilot a nivell assistencial i social. El projecte té una durada de 2 anys, i en la mesura que es vagin desenvolupant avenços en el mateix es publicarà la informació corresponent. Persona de contacte: Oscar Dalmau.

Experiència prèvia

Unió Consorci Formació ha acumulat de manera directe l’experiència de la gestió de la formació continuada desenvolupada els darrers anys a partir de:

 • Gestió dels contractes programa sectorials
 • El treball conjunt amb nombroses entitats i organitzacions
 • La gestió de plans agrupats
 • La gestió dels fons de la Fundació Tripartita d’entitats associades
 • El desenvolupament i gestió d’accions complementàries de la formació continua
 • El recolzament a nombroses iniciatives i projectes desenvolupats de manera conjunta.

Memòries anuals