//La màgia de Disney en el disseny d’experiències formatives memorables.

La màgia de Disney en el disseny d’experiències formatives memorables.

Òscar Dalmau, gerent d’Unió Consorci Formació i director del Centre Internacional de Formació Contínua (Fundació Universitària del Bages, UVIC-UCC), afirma en aquest article que un roadmap que promogui el disseny d’experiències formatives memorables ha d’incorporar els principis pedagògics del disseny instruccional de referència, però també alguns dels recursos que altres sectors com el de l’àmbit de l’entreteniment incorporen per atreure i potenciar l’experiència de l’usuari. “Amb massa freqüència participem en accions formatives que són interessants, i fins i tot divertides, però poc útils i tenen poc impacte. Cal unir els resultats esperats amb la formació, identificant les competències i els canvis i les millores esperades, determinant com mesurarem la consecució d’aquests resultats”.

Els processos d’aprenentatge han evolucionat molt en els últims anys per convertir-se en tot un seguit de “experiències formatives”. Per impulsar noves formes d’ensenyar i aprendre cal engegar mecanismes i estratègies similars a les quals utilitza la indústria de l’oci, ja que la fi comuna passa per transmetre continguts a través d’experiències memorables. La companyia Disney aconsegueix aquest objectiu de forma espectacular i, per això, a partir de les referències de diferents enginyers (Marty Sklar, mitjançant els Mickey’s Ten Commandments, o bé Louis J. Prosperi amb The Imagineering Pyramid) l’article explica una nova proposta de disseny formatiu que promou l’engagement, mitjançant una formació experiencial, immersiva, competencial i transmèdia.

Si vols accés a l’article complet, segueix aquest enllaç.

2019-07-04T12:30:37+02:00