//L’experiència innovadora a Barcelona i Catalunya sobre la formació i el desenvolupament del talent en organitzacions de salut

L’experiència innovadora a Barcelona i Catalunya sobre la formació i el desenvolupament del talent en organitzacions de salut

Des d’UCF impulsem anualment més de 450 accions formatives, el 80% d’elles en format in company, per donar resposta a les necessitats específiques de les diferents organitzacions. La meitat de les nostres accions formatives es desenvolupen en format online, i són més de 180.000 els participants en els últims anys. A partir de l’any 2011 Unió Consorci Formació va iniciar un procés de transformació amb la finalitat de convertir-se en un driver estratègic en la formació i el desenvolupament professional de les organitzacions de salut a Catalunya:

– Impulsant una formació contínua des d’una perspectiva estratègica, de canvi i transformació de les organitzacions.
– Vinculant el desenvolupament competencial i la gestió del coneixement, amb les polítiques de gestió del talent.
– Donant resposta a les necessitats, amb propostes personalitzades per a cada àmbit, per a cada funció, per a cada organització i per a professional en particular.
– Innovant en l’ús d’estratègies didàctiques, metodològiques i tecnològiques que multipliquin els efectes pedagògics dels aprenentatges (experiències formatives gamificades, amb ús de la simulació, d’e-learning, mobile learning, en models experiencials i immersives).
– Apostant per formació de molt curta durada, integrats en itineraris formatius modulars i acreditats.
– Integrant l’aprenentatge formal i informal, i avaluant per millorar l’acompliment i l’excel·lència professional.

Aquest document elaborat per Òscar Dalmau (gerent d’UCF i consultor en formació contínua, e-learning, desenvolupament del talent, i innovació en formació) presenta les principals orientacions i línies desenvolupades, amb la voluntat que puguin ser d’ajuda a altres entitats i organitzacions del sector.

Versió en anglès o versió en castellà

2019-07-04T12:30:27+02:00