///Finalitza la 1a edició del programa formatiu d’Update en Serveis Generals

Finalitza la 1a edició del programa formatiu d’Update en Serveis Generals

El passat dijous dia 28 de març vàrem finalitzar la 1a edició del programa formatiu d’Update en Serveis Generals. Els continguts d’aquest programa formatiu d’actualització van estar dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per la Comissió de Serveis Generals del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional dels àmbits de serveis generals.

En aquesta 1a edició, hem aconseguit realitzar tot el programa previst amb una assistència del 88% i un nivell de satisfacció de 3.5/4. Donat els resultats i l’acceptació del programa aquest grup d’experts i des de la coordinació de UCF ens posarem properament a dissenyar i elaborar una segona edició que preveiem realitzar-la d’octubre 2019 a abril 2020.

2019-12-22T19:51:03+02:00