//“Credencials alternatives”

“Credencials alternatives”

“El creixement de les credencials alternatives obre oportunitats a les organitzacions de formació corporativa, per a impulsar un nou tipus de reconeixements acadèmics”, afirma Òscar Dalmau.

Les credencials alternatives es refereixen a aquelles competències, habilitats i resultats d’aprenentatge que deriven d’activitats no relacionades amb un títol professional o grau. Es basen en l’avaluació i s’alineen amb les necessitats específiques i oportunes de la força de treball, proporcionant a les persones noves maneres de demostrar els seus coneixements i habilitats a ocupadors potencials.

“Tenia l’oportunitat de llegir aquest estiu un dossier específic d’eduTrends de l’Observatori d’Innovació Educativa del Tecnològic de Monterrey. El títol de Credencials Alternatives despertava el meu interès, atès que certament el nombre d’acreditacions complementàries als sistemes clàssics d’àmbit acadèmic és cada vegada major. Però… no sabia que tant i amb aquestes perspectives de creixement.

La demanda de talent professional que estigui al dia dels avanços tecnològics, de les tecnologies, de les tendències, amb capacitat d’innovació, resolució avançada i creativa de problemes, més àgils… està augmentant significativament la necessitat de disposar i d’acreditar totes aquestes habilitats líquides amb nous models i estils de credencials alternatives. De facto, moltes d’elles es distancien estratègicament de l’entorn acadèmic i universitari per posicionament (interès a transmetre frescor amb nous formats, més vinculat a activitat professional pràctica que no a coneixements teòrics o retòrics, amb continguts i experiències de rabiosa actualitat, per exemple impartit per responsables de start-ups, …).

Cada vegada existeixen més organitzacions que impulsen aquest tipus d’estratègia des dels seus programes corporatius (interessants les experiències de Google, amb Grow with Google, o de Amazon amb AWS Educate). Però també institucions i plataformes formatives transversals que impulsen Bootcamps, microcredencials, insígnies digitals, micro/nano graus, o fins i tot màsters complets online basats en cursos mooc (Mestratge en Ciències de la Computació de Geòrgia Tech en col·laboració amb AT&T i Udacity).”

“El valor de l’acreditació l’estableix el mercat, i si els propis sectors empresarials i professionals els impulsen i els reconeixen, els poden fer més útils per a tots.”

| Llegir l’article complet |

2019-12-22T22:46:16+02:00