//“Big Bang Learning”

“Big Bang Learning”

O el creixement exponencial de la formació, el coneixement i l’aprenentatge; co-creació, nous formats, nous models, nous reptes…

Fa algun temps que tinc la sensació que tot això de la formació contínua al llarg de la vida realment ha fet un salt exponencial.
En les últimes setmanes he pogut constatar en esdeveniments del món de l’elearning, del món de l’educació contínua universitària, o en l’àmbit de les escoles de negoci, una general preocupació i alhora d’il·lusió deslligada, per un entorn tan ràpidament canviant i un mercat tan tremendament competitiu, on cada vegada hi ha més i més oferta, però alhora també molta més demanda.
És com si estiguéssim en una tempesta perfecta, on cada vegada hi ha més missatges respecte a la necessitat d’aprendre al llarg de la vida: professions que desapareixeran i professions que no existeixen i apareixeran, noves competències a desenvolupar, competències clàssiques que s’amplien i s’eixamplen per la innovació, indústria 4.0 i facilitadors tecnològics que transformen les maneres de fer, més emprenedors i start-ups que mai…
Per a mi, més activitat i vida que mai en aquest àmbit de la formació al llarg de la vida. El que passa és que ja no es consumeix de la mateixa manera, d’igual manera que noves fórmules i noves maneres d’aprendre i ensenyar coexisteixen amb les més tradicionals.

L’altre dia tenia l’oportunitat d’anar a l’extraordinari edifici del Palau de Les Heures de la Universitat de Barcelona, que fa més de 25 anys va impulsar els Estudis de Formació Contínua (en l’actualitat l’Institut de Formació Contínua IL3 – UB). En aquell moment la Universitat de Barcelona va ser pionera a posar en marxa una institució que agrupés i impulsés tota l’activitat de formació contínua (en l’actualitat crec que seria molt difícil trobar una Universitat que no tingués una àrea de treball, internament o a través d’una Fundació, específica sobre LifeLong Learning).

Les Heures va ser una gran plataforma de formació contínua per donar resposta a les necessitats de tota mena d’àrees de coneixement, professionals i organitzacions. Aquesta iniciativa des de les institucions universitàries complementava el treball que ja venien desenvolupant moltes altres organitzacions: Escoles de Negoci, Consultores, instituts tècnics i tecnològics, col·legis professionals, patronals, sindicats, organitzacions socials, fundacions, obres socials, etc.

En els últims temps, en aquest mercat “clàssic” de proveïdors de formació contínua al que podríem sumar la formació interna que la gran majoria d’organitzacions impulsa per al desenvolupament del talent dels seus professionals, s’han incorporat com a mínim cinc grans forces:

  • 1. La presència cada vegada més notòria de grans universitats internacionals amb marca global, que tenen pressupostos 500 o 600 vegades les d’aquí, i que a través d’estratègies de màrqueting digital i acords amb partners locals comencen a trencar les barreres del temps, de distància, d’idioma… I en vindran més.

  • 2. Tota l’activitat de plataformes de continguts digitals, bé siguin gratuïtes (MOOC, NOOC ….) o semigratuïtes (pel cost de l’acreditació) en entorns tipus Udacity, Coursera, MiriadaX, Udemy… o algunes vinculades a xarxes socials, com Lynda de Linkedin, entre altres. Cada vegada trobarem també més continguts en altres entorns més propers a l’entreteniment (ja existeixen des de la perspectiva divulgativa en plataformes com Netflix, HBO, Disney+, etc.). I se’n generaran més.

  • 3. El coneixement fresc, viu, exponencial, proper al món de les start-ups i dels ecosistemes d’innovació i emprenedoria. Per a aprendre no sols de grans projectes que han obtingut importants xifres en rondes de finançament, sinó també de molts fracassos de grans idees, així com de nous models de negoci, nous usos de noves tecnologies… Tot aquest coneixement es vehicula sovint a través d’institucions properes a aquests hubs (per exemple The Valley, en la seva relació amb Pier01 a Barcelona). I se n’impulsaran més.

  • 4. Grans empreses i organitzacions, moltes de l’àmbit tecnològic i de la innovació, que estan impulsant iniciatives i projectes de formació cap a la societat, en una barreja de responsabilitat social però alhora de captació de talent (especialment jove), amb altes dosis estratègiques de posicionament en mercats tan competitius, com disruptius i innovadors. Un exemple pot ser Escuela42 de Telefónica. I se’n desenvoluparan més.

  • 5. La integració de manera natural del coneixement en el flux de treball. Sistemes intel·ligents que s’integren amb les plataformes, sistemes i eines pròpies de cada funció professional, acostant el coneixement en el moment just i necessari, per a cada cas personalitzat, en funció de la seva necessitat específica… Per tant, no buscarem el coneixement sinó que aquest arribarà a través de senyals d’alerta, sistemes de recomanació, suggeriments del sistema, etc., que gràcies al 5G, intel·ligència articificial, deep learning, machine learning… trobarem cada vegada més.

Un mercat amb més oferta, més diversa, més atrevida, més personalitzada, més singular, més innovadora… que s’allunya cada vegada més dels continguts típics i estereotipats, per a buscar experiències immersives i d’impacte en els participants, que són el veritable centre dels processos d’aprenentatge i desenvolupament.

Un mercat cada vegada amb més demanda, de més coneixements, de noves habilitats, que busca respostes més immediates, per a distingir-se amb títols i credencials diferents a les clàssiques, en una societat cada vegada més apoderada, més corresponsable i també més autònoma i autodidacta en la gestió dels seus propis processos d’aprenentatge i desenvolupament (crec que els PLE han estat superats de manera natural per les pròpies maneres de fer de les noves generacions, que a més co-participen, co-creen, comparteixen les seves pròpies experiències, coneixements i aprenentatges).

Un moment on hi ha cada vegada més pressió cap a dins (més oferta, més propostes, més activitats, més alternatives…), però també una gran explosió i un gran creixement en totes direccions cap a fora (coneixement exponencial en la societat).

Big bang Learning?

Oscar Dalmau

2020-01-09T17:36:47+02:00