//“Rethink the mindset… i narrativa transmèdia”

“Rethink the mindset… i narrativa transmèdia”

RETHINK THE MINDSET… I NARRATIVA TRANSMÈDIA

Em declaro un fan incondicional de la narrativa transmèdia, desenvolupada en molts dels jocs, videojocs, sagues i sèries (no he pogut deixar de veure aquests últims dies el final de la trilogia de trilogies de Star Wars).

Acostumo a utilitzar en algunes xerrades i exposicions la meva mirada (gens experta, tan sols curiosa) sobre la creativitat, la proposta de valor, i l’estratègia transmèdia de continguts de la factoria Disney.

A anys llum i en una galàxia molt llunyana intentem des d’Unió Consorci Formació incorporar alguns d’aquests elements i recursos, com una estratègia que ens permeti explicar-nos, presentar-nos, i de donar sentit a tot el nostre univers de continguts, programes, cursos, eines, competències….

Rethink the Mindset ha estat una proposta gamificada i transmèdia (combinant joc de fitxes hexàgons físics, amb formació i acompanyament presencial, microcontinguts mobile…) que des d’UCF hem proposat a directius, responsables de formació i professionals del sector de salut i social, amb la finalitat d’ajudar-los a reimaginar i repensar la proposta de valor i establir nous reptes i oportunitats de millora i canvi per a iniciar-los en 2020. Per a nosaltres la clau no és tant que els professionals que utilitzin aquesta eina trobin les respostes en el propi contingut incorporat en els diferents hexàgons, sinó al contrari: que a través dels mateixos es formulin les preguntes poderoses que els mobilitzin a buscar els nous reptes i desafiaments que promoguin noves maneres de fer, més innovadores, més segures, de més valor.

Els hexàgons incorporen un petit joc en el seu dors (cara B): un trencaclosques. Quan integres les peces de cada caixa integres tots els elements desenvolupats en aquestes, i quan juntes les imatges resultants de les tres caixes (O – C – F) podem veure un gran mosaic, una gran imatge que de manera integral i integrada, incorpora salut i social en una ciutat i una societat smart, digital i apoderada.

És aquesta imatge, i totes les paraules que incorporem dins de la mateixa (relacionades amb la cara A dels hexàgons) que ens permeten presentar al nostre entendre, i explicar narrativament, tots els canvis i transformacions del sistema, organitzacions i professionals de la salut i social.

1. Talent, gestió de persones i equips.

Diu Xavier Marcet que “hi ha diferents tipus de talent igual que d’intel·ligència. Però que no hi ha talent sense resultats”.

Els professionals són la clau del sector i de les organitzacions de salut i social. El talent acostuma a ser el diferencial de les organitzacions. Per això és fonamental incorporar la gestió de persones com un driver estratègic en el lideratge i l’estratègia organitzativa, no com tan sols com una eina instrumental sinó com una veritable palanca per a aconseguir els reptes i oportunitats futures. L’estratègia són persones. El seu desenvolupament competencial, la seva coordinació, la seva selecció i incorporació (especialment també de nous perfils professionals), el seu acompanyament…

2. Habilitats i facilitadors digitals.

L’impacte de la digitalització i dels facilitadors tecnològics 4.0 estan incorporant-se progressivament al sector, transformant-lo per a aportar més valor cap als pacients i persones ateses. La realitat virtual, augmentada, híbrida, la impressió 3D i la bioimpressió, intel·ligència artificial, big data, robòtica i nanorobòtica, blockchain… transformaran progressivament les clàssiques maneres de fer, per a aportar més valor en clau d’excel·lència, eficiència, personalització, etc.: medicina de precisió, right care, medicina basada en valor, seguretat de pacients…

4. Lideratge, direcció i gestió organitzativa

Els models de lideratge i de direcció i gestió tradicionals han de transformar-se per a donar resposta als reptes d’un nou escenari: l’augment de la cronicitat, l’envelliment de la població, l’augment de la demanda de serveis, el canvi en aquesta demanda i la provisió de serveis i cobertura, la transformació per la digitalització i la innovació, els nous models de compra innovadora, els nous models econòmic-pressupostaris… impliquen la necessitat de la col·laboració públic-privada, l’impuls d’un lideratge distribuït, potenciant equips cada vegada més multidisciplinaris i autogestionats, de manera orientada a l’excel·lència i els resultats, en una medicina i atenció de major valor, més centrada en els pacients, etc..

Tot això implica el desenvolupament de noves habilitats directives, i afavorir un nou lideratge que faciliti i acompanyi aquest procés de canvi, generant processos innovadors en la gestió.

3. Formació i desenvolupament competencial.

Tots aquests canvis (en aquesta societat VUCA) impliquen la necessitat d’enfortir, desenvolupar i preparar als equips de professionals. Per aquest motiu l’àrea de formació de les organitzacions de salut i social ha de convertir-se en un partner estratègic en la gestió del coneixement, el desenvolupament de noves competències professionals, d’impulsar la innovació i facilitar els canvis, acompanyant als líders i directius en una nova cultura organitzativa.

Per a això han d’assumir un nou rol, més consultiu, més orientat a promoure i impulsar noves maneres d’aprendre i ensenyar, apoderant als professionals en el seu propi autodesenvolupament, facilitant eines als directius per a desenvolupar els equips, incorporant noves eines i noves metodologies innovadores, etc. En definitiva, creant una nova cultura d’aprenentatge, en organitzacions innovadores orientades a la millora contínua.

5. Treball en equip, coordinació i col·laboració

Això implica també el desenvolupament d’equips cada vegada més autònoms, més multidisciplinaris, amb noves competències, incorporant nous perfils professionals, que col·laborin amb diferents agents i stakeholders, més coordinats i amb una major integració salut-social, més creatius i innovadors…

6. Actituds, ètica i valors integrats en l’excel·lència

Una actitud positiva cap als objectius de l’organització i el compliment de les pròpies responsabilitats permet escometre i acostar-se al compliment de les metes dels qui la té. Els valors i l’ètica són guies de comportament que regulen la conducta de les persones i els equips. Actituds, valors, ètica… han d’estar permanentment presents i guiar la pràctica professional, per a l’excel·lència en l’atenció.

7. Innovació, transformació i canvi (cultural, etc.)

No es resolen problemes des del paradigma que els va causar. Cal estimular noves maneres de pensar, noves percepcions, possibilitats i solucions. Incorporar noves metodologies i eines creatives (Lombard, ACPS, Design Thinking, …) per a resoldre problemes complexos, integrant diversitat d’experiències i perfils (equips multidisciplinaris) i dissenyant les propostes de manera co-creada amb els propis pacients, familiars, persones ateses, per a integrar la seva visió, les seves necessitats, la seva experiència. En els últims anys el sector ha experimentat una transformació significativa influenciada per la innovació digital. L’adopció de noves tecnologies segurament pot exercir un paper en la prestació d’atenció més eficient, però també més segura i de major qualitat per al pacient.

8. Personalització: atenció i disseny de l’experiència centrada en la persona

Tota la transformació digital, la innovació i el canvi, ha d’estar orientada a impulsar una medicina de precisió, per a millorar la qualitat de l’atenció a les persones, proporcionant solucions personalitzades, més eficients i segures.

Igualment el disseny dels processos, sistemes, models, ha de ser co-creada conjuntament amb els pacients i les persones ateses, per a veritablement repensar i reimaginar la proposta de valor a partir de la seva pròpia experiència.

Sense oblidar l’objectiu d’educar, apoderar, corresponsabilitzar i fer als pacients i a les persones copartícips de les pròpies decisions clíniques, en un model d’atenció centrats en ells.

Oscar Dalmau. Unió Consorci Formació

PD. Molt feina per davant. Molts desafiaments. Moltes oportunitats. També segurament moltes dificultats i obstacles, però una gran oportunitat per a des de UCF ajudar i acompanyar als directius i als equips de les organitzacions de salut i social a afrontar tots aquests reptes.

Benvingut 2020, amb la mirada al 2030: Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Smart Cities. Smart Health. Smart Learning. Smart Talent.

2020-01-02T20:45:57+02:00