//Prescripció de la recepta electrònica

Prescripció de la recepta electrònica

El Real Decreto que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part del col·lectiu infermer, estableix , entre d’altres aspectes, que per obtenir l’acreditació a més a més del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent, cal acreditar una experiència professional mínima d’un any. Si no es disposa d’aquesta experiència mínima el decret estableix que aquestes infermeres hauran de realitzar un curs específic per a obtenir aquesta acreditació.

És per això que el Departament de Salut i el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) demanen col·laboració a UCF per tal que els recolzi en impulsar el projecte donant suport en realitzar la producció del curs online així com realitzant la coordinació acadèmica de les diferents edicions que s’imparteixin a partir d’aquest mes de febrer de 2021.

El curs online té una durada de 5 hores i consta de 6 mòduls: cinc mòduls comuns a tothom i un sisè mòdul de casos pràctics tant per l’àmbit generalista com per infermeres especialistes. El curs ha estat produït gràcies a la participació d’un grup d’experts de diferents àmbits que han realitzat l’autoria.

2021-02-04T12:49:32+02:00