//Microformació online i trajectòries d’aprenentatge 2021

Microformació online i trajectòries d’aprenentatge 2021

Nou Pla de Formació 2021

Aquest nou pla de formació sorgeix per donar resposta a les diferents necessitats de les organitzacions del sector salut i social de Catalunya, tant per la situació derivada de Covid-19, com per les necessitats d’actualització de competències professionals (nous rols, noves funcions, competències avançades, reskilling, upskilling…) i, per anticipar-se i donar resposta als diferents canvis i transformacions (digitals, culturals, organitzatius, de models…), que estan succeint i/o que vindran.

Descarregar

Aquesta proposta ha sorgit a partir de:

  • La col·laboració d’un grup de treball creat conjuntament entre La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, en el que varen estar representades prop de 30 organitzacions de salut i social.
  • La interpretació de les diferents publicacions, informes, documents que fan referència als canvis i transformacions del sector a partir de la situació de Covid-19, en el marc del Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Les necessitats específiques que, a partir del treball personalitzat amb cada organització, s’identifiquen com a prioritàries per aquest any.

A nivell pedagògic i metodològic, l’orientació és mirar d’explorar i explotar al màxim tot el potencial de la digitalització i les tecnologies de l’aprenentatge per potenciar:

  • Aprenentatges de més valor i més integrats en el flux de treball, connectant-ho amb talent i coneixement intern.
  • Aprenentatges més personalitzats i adaptatius a les necessitats i a l’estil de cada equip i cada persona en particular.
  • Experiències que posin a la persona participant en el centre del procés d’aprenentatge, amb models més experiencials (simulacions online, RV, gamificació…).
  • Corresponsabilitzant a les persones i als equips del seu propi progrés i millora, per multiplicar la transferència i el valor de la mateixa.

En definitiva, tot un conjunt d’eines, solucions i recursos que esperem siguin d’utilitat dels responsables i dels equips de les organitzacions de salut i social de Catalunya per fer front als nous reptes i necessitats.

Moltes gràcies!

Sra. Roser Fernández
Directora General de La Unió

Dr. Jose Augusto Garcia
Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Sr. Òscar Dalmau
Gerent d’Unió Consorci Formació.
607 83 92 38
odalmau@ucf.cat

2021-02-08T21:05:01+02:00