//Formació d’Assistents Clínics, en obert i a mida

Formació d’Assistents Clínics, en obert i a mida

Sant Joan de Deu, IFMIL i Unió Consorci Formació (en nom de La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya) han dissenyat conjuntament un conjunt d’accions formatives per potenciar el desenvolupament dels professionals assistents clínics en els equips i les organitzacions:

FORMACIÓ OBERTA  (1ª edició: abril – setembre 2021)

Formació transversal específica. Curs Semipresencial 110 h: 90 h de formació + 20 h pràctiques. Estructura:

 • M1. Gestió de pacients
 • M2. Competències clíniques, digitals i tractament de dades
 • M3. Marc legal i ètic
 • M4. Comunicació amb professionals, pacients i famílies
 • M5. Tallers d’habilitats clau

Per ampliar informació:

Descarrega el fulletó

EDICIONS CORPORATIVES I FORMACIÓ A MIDA

 • Possibilitat de realització d’edicions corporatives adhoc
 • Personalització de programes a mida per a donar resposta a les necessitats de les entitats associades a La Unió i al Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Per a més informació: Sra. Pilar Mateu. Responsable de Projectes || pmateu@ucf.cat ||  Tel. 669 346 079

ALTRES PROGRAMES DE FORMACIÓ A MIDA ASSOCIATS:

Com garantim l’adequada integració de l’assistent dins l’equip i el seu treball junts?

ENTRENANT EL NOU EQUIP DE TREBALL:

 • Mitjançant simulació entrenar els nous equips clínics per assegurar la seva eficiència i seguretat.
 • Cohesionar l’equip i facilitar la incorporació del nou rol en ell.

Com facilitar i acompanyar la implantació d’aquest canvi amb èxit per a tothom?

ACOMPANYANT ELS RESPONSABLES:

 • Comprendre el rol del facilitador, referent, líder, d’acompanyar aquesta nova figura dins els equips.
 • Desenvolupant competències clau per acompanyar des de l’avaluació i la millora continua.

Com ens podem assegurar que aquest nou rol aportarà més valor a la pràctica clínica?

REDISSENYANT ELS PROCESSOS I SISTEMES:

 • Identificar problemàtiques i oportunitats.
 • Repensar i redissenyar els processos assistencials.
 • Concretar l’aportació de l’assistent en els equips per a multiplicar el seu valor.

Per a més informació: Sra. Pilar Mateu. Responsable de Projectes || pmateu@ucf.cat ||  Tel. 669 346 079

2021-02-16T10:53:06+02:00