//Nous rols i funcions professionals

Nous rols i funcions professionals

PROGRAMES DE FORMACIÓ A MIDA:

Com garantim l’adequada integració de l’assistent dins l’equip i el seu treball junts?

ENTRENANT EL NOU EQUIP DE TREBALL:

  • Mitjançant simulació entrenar els nous equips clínics per assegurar la seva eficiència i seguretat.
  • Cohesionar l’equip i facilitar la incorporació del nou rol en ell.

Com facilitar i acompanyar la implantació d’aquest canvi amb èxit per a tothom?

ACOMPANYANT ELS RESPONSABLES:

  • Comprendre el rol del facilitador, referent, líder, d’acompanyar aquesta nova figura dins els equips.
  • Desenvolupant competències clau per acompanyar des de l’avaluació i la millora continua.

Com ens podem assegurar que aquest nou rol aportarà més valor a la pràctica clínica?

REDISSENYANT ELS PROCESSOS I SISTEMES:

  • Identificar problemàtiques i oportunitats.
  • Repensar i redissenyar els processos assistencials.
  • Concretar l’aportació de l’assistent en els equips per a multiplicar el seu valor.

Per a més informació: Sra. Pilar Mateu. Responsable de Projectes || pmateu@ucf.cat ||  Tel. 669 346 079

2021-11-15T14:17:00+02:00