//Curs sobre el protocol d’actuació davant de maltractament a la infància i a l’adolescència.

Curs sobre el protocol d’actuació davant de maltractament a la infància i a l’adolescència.

Èxit de participació en la seva 1a edició.

El maltractament a infants i adolescents constitueix un greu problema social i de salut que en moltes ocasions no es visibilitza o no es denuncia pel fet d’ocórrer en l’àmbit familiar. Aquesta manca d’informació provoca que les xarxes de professionals de diferents àmbits que treballen de manera coordinada per a prevenir o tractar les víctimes de maltractament no puguin actuar eficaçment.

Els i les professionals de l’àmbit de la salut són un col·lectiu clau en la protecció dels infants i adolescents davant de qualsevol forma de maltractament i especialment de qualsevol forma de violència física, psíquica, o sexual. Per aquest motiu és de vital importància que incorporin en la seva pràctica els aprenentatges que més de seixanta professionals de diferents disciplines (pediatres, metges forenses, infermers, psicòlegs, treballadors socials, planificadors sanitaris i juristes) i àmbits assistencials d’arreu de Catalunya així com la DGAIA, han incorporat en l’edició actualitzada del Protocol d’actuació davant de maltractament a la infància i l’adolescència en l’àmbit sanitari.

Per assolir aquesta fita, el Departament de Salut  ha confiat en UCF per la producció i la impartició del curs online sobre el nou protocol d’actuació davant del maltractament a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut, essent claus les col·laboracions de l’ICS, la Societat Catalana de pediatria, l’Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia en la materialització i impuls del projecte.

L’objectiu final del curs és la promoció del bon tracte a la infància i a l’adolescència des de l’àmbit sanitari amb una perspectiva de gènere, capacitant els seus professionals per a la  prevenció, detecció precoç, l’atenció integral i la recuperació d’infants i adolescents en situació de violència, posant especial èmfasi en la violència contra les nenes i joves.

La primera edició ha comptat amb la participació de 135 professionals de la regió sanitària de Barcelona Ciutat. El 87% dels participants han superat el programa amb una qualificació mitjana superior a 9 sobre 10. Les següents edicions s’impartiran entre el 18 de maig i el 18 de juny a més de 1.000 professionals que desenvolupen la seva activitat arreu de Catalunya.

Aquesta formació està emmarcada dins el projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.

2022-07-06T17:25:45+02:00