//Col·laborant amb l’EAPC en el Curs de Nova Cultura d’Aprenentatge

Col·laborant amb l’EAPC en el Curs de Nova Cultura d’Aprenentatge

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya confia en UCF per a l’impuls d’un curs sobre Nova Cultura d’Aprenentatge a les Organitzacions.

Les àrees de formació i desenvolupament de les organitzacions estan canviant el seu rol, reorientant la gestió de la formació cap a un enfocament centrat en la gestió de l’aprenentatge i el coneixement.

A més, l’epidèmia de la Covid-19 ha afegit nous elements significatius a aquesta necessitat de canvi en la mesura que ha comportat l’increment de la formació en línia amb motiu de la generalització del teletreball amb les possibilitats que aporta aquesta modalitat.

Atesos aquests motius, l’EAPC posarà aquest programa de formació a disposició dels tècnics de formació de les administracions catalanes amb la finalitat de dotar-los d’elements d’anàlisi i reflexió, i de recursos pràctics per abordar aquest canvi cap a la gestió de l’aprenentatge i el coneixement

El programa s’estructurarà en els següents mòduls:

  • Mòdul 1. Anticipa i comprèn. Per a connectar tots els canvis que estan succeint (a nivell econòmic, social, organitzatiu, professional…) amb el què s’espera de formació i desenvolupament.
  • Mòdul 2. Dissenya i transforma. Passar del diagnòstic apreciatiu al disseny propositiu i al disseny d’experiències d’aprenentatge personalitzades, centrades en les persones i potenciant el seu engagement.
  • Mòdul 3. Connecta i facilita. Aprofitar tot el potencial de la digitalització, també per apoderar i corresponsabilitzar a les pròpies persones, equips i també als seus responsables i persones directives, amb un rol facilitador.

El curs, en el que participaran 30 professionals de l’EAPC, tindrà una durada de 50 hores i es desenvoluparà entre mitjans de setembre i mitjans de desembre 2021.

2021-06-16T10:48:34+02:00