//Trobada de Responsables de Formació i Desenvolupament d’Organitzacions de Salut i Social de Catalunya.

Trobada de Responsables de Formació i Desenvolupament d’Organitzacions de Salut i Social de Catalunya.

El passat dia 22 de juny va tenir lloc una trobada de responsables de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut del conjunt del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya.

Així, més de 80 professionals varen poder viure i sentir en primer persona a través d’una experiència de realitat immersiva, l’atenció a un servei d’urgències a una persona víctima de violència masclista.

Des d’allà, es van presentar projectes i experiències en l’àmbit de la formació i el desenvolupament, que connecten amb l’ús de la digitalització i de tecnologies emergents, com a palanca per al desplegament d’experiències d’aprenentatge immersives i memorables.

La sessió va comptar amb la conversa amb el Professor Jose Luis Alonso, expert en ecosistemes d’aprenentatge de la Universitat de Mondragon, amb qui UCF disposa d’un conveni de col·laboració i col·laborarà per a impulsar una nova cultura d’aprenentatge i el desplegament de metodologies participatives i col·laboratives al conjunt de professionals del sector.

2021-07-01T12:06:55+02:00