//Programes de formació per tutors de residents i formadors interns

Programes de formació per tutors de residents i formadors interns

Presentem aquests programes per acompanyar als docents interns (tutors, mentors, formadors interns ja siguin habituals o ocasionals), a incorporar noves estratègies i metodologies formatives (aprenentatge interactiu, col·laboratiu, actiu, situat, constructiu, significatiu,…) i a integrar noves eines digitals.

A continuació podeu consultar els cursos que composen aquest paquet i tramitar la inscripció:

Aquests cursos estan inclosos en  l’Update d’Aprenetatge, un conjunt de programes orientats a una nova cultura d’aprenentatge que pots consultar aquí.

2021-07-28T14:13:27+02:00