//Jornada sobre “El sector sanitari, sociosanitari en clau FP. actius, reptes i el paper de la innovació”

Jornada sobre “El sector sanitari, sociosanitari en clau FP. actius, reptes i el paper de la innovació”

Aquest matí s’ha realitzat al CaixaForum de Barcelona, la Jornada “El sector sanitari, sociosanitari en clau FP. actius, reptes i el paper de la innovació” organitzada per la Fundació BCN Formació Professional, Dualiza, i en la que des d’Unió Consorci Formació hem participat amb la col·laboració de:

  • Sra. Ana Sedano, Directora per a les Persones a l’ICO
  • Dr. Marco Inzitari, Director d’Atenció Integrada i Recerca del PSPV
  • Dr. Bartomeu Ayala, Cap de Formació i Desenvolupament Professional ALTHAIA

La jornada ha comptat a més amb la intervenció del Dr. Jose Augusto Garcia Navarro, Director General de Consorci de Salut i Social de Catalunya, i amb una altra taula moderada per l’Institut Bonanova amb experiències de centres d’FP en salut.

Algunes de les principals idees:

Tendències derivades de l’Envelliment i Benestar 

S’ha posat en relleu que l’envelliment és molt heterogeni i que depèn de molts més factors que no només la sanitat: dieta, exercici, ment activa (en especial relacions socials), factors socioeconòmics i psicològics.

Els hàbits que les persones tenen avui en aquests àmbits van creant un gap de dependència que va augmentant amb el pas dels anys, de l’autonomia a la dependència.

Més enllà de les tecnologies i de l’ús dels marcadors biològics, caldrà adaptar les organitzacions per oferir un treball que integri la part social i sanitària, amb un treball transversal i interdepartamental.

La UE estima que es necessitaran més d’1 milió de persones per la cura i l’atenció de la gent gran en els propers anys, fent alhora, que aquests professionals tinguin millors condicions de treball, remuneratives, i que provinguin de titulacions acadèmiques de grau mig i superior.

La FP ha de ser part de la resposta

Les diferents experiències compartides, així com el marc de la propera nova Llei de FP, evidencien una gran oportunitat per donar resposta a molts dels reptes de canvi, de transformació, de digitalització, però també de nous rols i perfils professionals a través de la FP.

Les experiències reeixides de FP Dual, el desplegament de programes d’especialització (per ajudar per exemple les TCAI a que surtin millor preparades i amb 18 anys per facilitar la seva contractació), així com la hibridesa de coneixements i habilitats (mesclant intencionadament cicles, àmbits i especialitzacions) han de permetre oferir un conjunt de professionals preparats a disposició del sistema de salut i social.

Per fer-ho, una de les grans conclusions és treballar de manera més intensa i conjunta en el disseny de plans d’estudi, en la realització de pràctiques en el model Dual, en l’acreditació de competències professionals de persones que treballen, però que no tenen reconeixements acadèmics, així com l’impuls d’iniciatives que permetin treballar més conjuntament el sistema educatiu i el sistema sanitari, per a potenciar l’aportació de valor dels/les nous/ves professionals a incorporar al sector.

Des d’UCF continuarem col·laborant amb organitzacions educatives (públiques i concertades), així com amb institucions com la Fundació BCN Formació Professional, per tal d’ajudar a teixir aquesta connexió entre l’àmbit educatiu i professional, i per desplegar iniciatives, programes i projectes dels que properament us compartirem més informació.

Oscar Dalmau

Nota de premsa sector sanitari en clau FP 22-09

Aquí podeu accedir als vídeos de la jornada

2021-09-23T15:33:47+02:00