//Unió Consorci Formació ha estat certificada pel seu sistema de qualitat per OCA CERT

Unió Consorci Formació ha estat certificada pel seu sistema de qualitat per OCA CERT

Unió Consorci Formació ha estat certificada per OCA CERT:

  • El seu sistema de qualitat d’acord a la UNE-EN ISO 9001:2015
  • La qualitat de la formació virtual desenvolupada d’acord a la norma UNE-66181:2012

Aquesta certificació reconeix el compromís i el treball realitzat per a la millora continua de l’activitat de desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut i social a Catalunya.

Amb la mateixa s’accentua l’esforç per posar a les persones en el centre dels processos d’aprenentatge, en acompanyar a les organitzacions vers els seus reptes i necessitats, vetllant de manera continua per la promoció de la igualtat en el desplegament de les nostres activitats, de manera alineada i compromesa amb els ODS2030.

La qualitat és un factor clau en la millora de la nostra activitat i de la seva aportació de valor, i el compromís i la responsabilitat de tot l’equip d’UCF és continuar vetllant per la millora continua, amb l’ajut de tots els clients, participants i empreses col·laboradores.

Per això continuarem buscant referències, també internacionals, per afavorir que el nostre treball potenciï l’excel·lència de les organitzacions, promogui l’impacte en la millora del rendiment dels equips, afavoreixi l’empleabilitat de les persones i en definitiva, millori la contribució del sistema de salut i social a la societat, en la línia del Quàdruple AIM (Institute for Healhcare Improvement).

2021-10-03T20:42:39+02:00