//10 propostes per canviar els hospitals i millorar la pràctica clínica

10 propostes per canviar els hospitals i millorar la pràctica clínica

Per desafiar la inèrcia creixent a les nostres organitzacions i fer front als actuals i futurs reptes que presenta l’atenció sanitària als nostres hospitals, Nacho Vallejo, metge internista en la millora de l’atenció de les persones proposa en un article publicat recentment, una sèrie de regles necessàries per tal d’aportar novetats en l’assistència sanitària i creuar les barreres (com la jerarquia, la burocràcia, els recursos o els propis directius i professionals) que impedeixen el canvi.

Replantejant la manera com sempre s’ha treballat, i d’acord amb les propostes citades a l’article, els hospitals han de…

  1. Tenir una missió clara i inspiradora
  2. Reorientar el model organitzatiu: equips, rols, adquisició de noves competències i responsabilitats
  3. Adoptar nous estils de lideratge
  4. Facilitar l’experimentació i la innovació
  5. Facilitar l’autonomia dels treballadors
  6. Millorar la comunicació i la transparència
  7. Facilitar que el talent creixi
  8. Passar a l’acció a l’atenció centrada en els pacients generant confiança
  9. Disminuir les barreres entre directius, professionals i pacients
  10. Compartir un propòsit

En definitiva, una bona gestió clínica és imprescindible per a que pacients, professionals i directius avancin i millori l’atenció sanitària de les persones i la cura dels professionals.

El Dr. Jordi Varela, dirigeix i imparteix el programa de “Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes”, en el qual han participat aproximadament 1.000 professionals del sector salut i social a Catalunya, amb un 92% d’èxit en la seva finalització.

La propera edició del curs comença el 26 d’abril de 2022 fins a l’11 d’octubre de 2022 amb una durada de 100 hores.

INSCRIU-TE AQUÍ
2022-02-21T22:25:10+02:00