//92,7% de satisfacció en el programa d’orientació i acompanyament professional 100% subvencionat

92,7% de satisfacció en el programa d’orientació i acompanyament professional 100% subvencionat

Des de la posada en marxa del programa d’orientació i formació 100% subvencionat l’octubre del 2021, l’equip d’orientació professional d’UCF ha acompanyat 320 persones en el seu procés d’orientació.

Les persones participants han pogut concretar el seu punt de partida, objectiu a curt i llarg termini, adquirint les eines i recursos necessaris per poder gestionar la millora del seu perfil, dur a terme un canvi professional o tornar al mercat laboral en el cas de persones en situació d’atur.

El perfil de persona atesa ha estat d’una mitjana de 45 anys, sent la franja d’edat entre 19-63, majoritàriament dones.

El 50% de les i els participants es troben en actiu, i responen a diferents perfils professionals i nivells formatius. Disposar d’un espai personal i personalitzat ha facilitat una aturada del seu dia a dia per poder identificar el rol que desenvolupen, àrees de millora, conèixer els recursos disponibles i decidir actuacions per tal de millorar el seu perfil o gestionar un canvi professional. Un 31% han iniciat accions formatives de millora professional i un 3% ha obtingut les eines i fet efectiu el canvi professional desitjat.

De les 86 persones ateses en situació d’atur, un 26% han aconseguit la inserció al mercat laboral millorant la seva situació econòmica, augmentant la seva confiança i obrint noves portes ocupacionals.

El grau de satisfacció en general de les persones participants es situa en un 9,27 sobre 10 i l’equip d’orientació continua treballant per poder oferir aquest servei 100% subvencionat amb l’objectiu de sumar en la millora professional i d’ocupabilitat de perfils generalistes de manera personalitzada.

2022-05-25T10:38:07+02:00