//UCF presenta un curs en línia amb simulació per tal d’entrenar converses per al desenvolupament

UCF presenta un curs en línia amb simulació per tal d’entrenar converses per al desenvolupament

Una de les competències clau en el rol de comandaments i directius és la de ‘Desenvolupament de persones i equips’. Per aquest motiu, Unió Consorci Formació (UCF) juntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS), han desenvolupat un curs en línia amb simulació per tal d’entrenar converses per al desenvolupament de responsables i directius. Aquest simulador el vam presentar el passat 30 de setembre en la Jornada ‘CreaTalent’ del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

En l’actualitat, sovint escassegen les converses entre els comandaments i cada professional de l’equip per parlar de la persona, de què s’espera, de la seva contribució o de l’avaluació d’objectius. Per aquest motiu, el curs en línia fa conscient al comandament i directiu de la importància d’aquesta competència per tal de traçar oportunitats de creixement i millora de forma compartida amb el professional. Avui dia, aquesta competència és essencial a causa de la necessitat d’aprendre i adaptar-se de manera àgil a l’entorn actual: complex, volàtil i imprevisible.

La simulació desenvolupada permet entrenar de manera digital aquestes converses. Ofereix la possibilitat d’enfrontar-nos a diferents casos i realitzar entrevistes per al desenvolupament, rebent al final de la mateixa un feedback personalitzat per tal de millorar la nostra pràctica professional.

Aquesta funció directiva s’interrelaciona amb altres competències com Lideratge, Gestió d’Equips o Habilitats Relacionals entre d’altres.

Aquesta formació s’integra dins una Trajectòria de Lideratge i Desenvolupament Directiu, on connectem aquest programa amb:

  • Lideratge i Habilitats directives.
  • Mapes del Talent.
  • Learnability i Hàbits d’Aprenentatge.

Alhora, aquesta Trajectòria es pot integrar en programes de Lideratge i Desenvolupament d’Habilitats Directives de manera personalitzada per a cada entitat.

  • Lideratge i Habilitats directives per així connectar-ho amb el rol directiu, amb estils de lideratge i amb habilitats de direcció i gestió de persones.
  • Mapes del Talent, per tal de poder identificar on estan les persones del nostre equip en base a diferents paràmetres: contribució o rendiment, potencial de creixement o agilitat i capacitat d’adaptació. Justament des del Mapa de Talent podem després impulsar Converses per al Desenvolupament més adequades en funció de cada persona.
  • Learnability i Hàbits d’Aprenentatge impulsen una cultura d’aprenentatge continuat en l’equip. Al larg de l’any hi ha oportunitats constants per a crear aquest hàbit: reflexionar, incidir, compartir, corregir, potenciar, multiplicar, etc.

Per facilitar la transferència dels aprenentatges d’aquest mòdul, UCF està finalitzant una aplicació que permetrà traçar plans de treball amb l’equip encaminats a introduir estratègies d’aprenentatge continuat des de l’experiència en el dia a dia: Team Learning Plan.

2022-11-15T17:49:25+02:00