//Per què és important l’autoconeixement en un procés d’orientació professional?

Per què és important l’autoconeixement en un procés d’orientació professional?

Un bon autoconeixement és important per iniciar un procés d’orientació professional.

  1. Ajuda a identificar els interessos i les habilitats: L’autoconeixement ajuda a les persones a comprendre les seves preferències, interessos i habilitats, el que pot ser fonamental en la identificació d’oportunitats professionals que encaixin amb les seves necessitats i motivacions.
  2. Millora la presa de decisions: Saber quines són les pròpies prioritats, valors i objectius pot ajudar a les persones a prendre decisions més informades sobre la seva trajectòria professional. Si una persona es coneix a si mateixa, és més probable que prengui decisions que estiguin alineades amb els seus objectius.
  3. Augmenta la confiança: L’autoconeixement pot ajudar a les persones a sentir-se més segures i confiades. Si una persona té clar quines són les seves fortaleses i identifica les seves limitacions, és més probable que tingui una sensació de control sobre la seva vida i el seu rol professional.
  4. Permet dissenyar un itinerari formatiu alineat a les habilitats i interessos: L’autoconeixement ajuda les persones a triar el camí formatiu que potenciï les seves habilitats i reforci les seves limitacions. Invertir els recursos de manera òptima permetrà donar resposta a les demandes presents i als reptes futurs de la professió.
  5. Redueix la insatisfacció laboral: Si una persona tria el seu camí professional tenint en compte les seves pròpies necessitats, interessos i motivacions, és més probable que triï un recorregut professional que els proporcioni una satisfacció personal.
2023-05-25T09:05:15+02:00